Agenas team


orgány autoklubu

členská základna
klubové členství - členové mají právo volit a být voleni do orgánů AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami AČR rozhodovat o činnosti AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, tzv. "aktivní členství".
klubové členství individuální -  individuální členové nemají právo volit a být voleni do orgánů AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami AČR rozhodovat o činnosti AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, nemají tzv. "aktivní členství".

členská schůze autoklubu - je nejvyšším orgánem autoklubu. Členská schůze autoklubu je svolávána výborem autoklubu minimálně jedenkrát ročně.

výbor autoklubu - je řídícím článkem autoklubu. Výbor řídí činnost autoklubu mezi členskými schůzemi autoklubu a je odpovědný členské schůzi autoklubu.

předseda autoklubu - je statutárním orgánem autoklubu. Předseda autoklubu je volený členy výboru autoklubu.

Oldřich Janků předseda autoklubu
David Janků člen výboru
Tomáš Janků člen výboru


pracovní komise při autoklubu

sportovní komise při autoklubu - je poradním a kontrolním orgánem. Ve své činnosti je nezávislá a zaměřuje se zejména na sportovní a organizační oblast off road tech trialu. Předkládá výboru autoklubu návrhy na úpravy Pravidel off road tech trialu. 

Oldřich Janků předseda komisa
David Janků člen komise
Tomáš Janků člen komise
Aleš Koutecký člen komise
Mojmír Vaníček člen komise

Po skončení seriálu AGENAS CUP (dříve BIG SHOCK! CUP) byla sportovní komise při autoklubu v prosinci 2018 zrušena.

technická komise při autoklubu - je poradním a kontrolním orgánem. Ve své činnosti je nezávislá a zaměřuje se zejména na technickou a bezpečnostní oblast off road tech trialu. Předkládá výboru autoklubu návrhy na úpravy Pravidel off road tech trialu.

Oldřich Janků předseda komise
David Janků člen komise
Tomáš Janků člen komise
Vladimír Holan člen komise

Po skončení seriálu AGENAS CUP (dříve BIG SHOCK! CUP) byla technická komise při autoklubu v prosinci 2018 zrušena.

autoklub

AGENAS TEAM autoklub v AČR je pobočný spolek zájemců o motoristické sporty offroadů a trucků v terénu.

AGENAS TEAM autoklub v AČR byl založen v roce 2003 jako spolek příznivců offroadů a závodní tým v off road trialu bez samostatné právní subjektivity. V roce 2010 se členové teamu rozhodli založit vlastní autoklub. Na ustavující členské schůzi dne 5. února 2010 byl založen a dne 9. února zaregistrován AGENAS TEAM autoklub v AČR jako samostatný právní subjekt.

AGENAS TEAM autoklub  v AČR je registován v Autoklubu České republiky (AČR) jako pobočný spolek pod registračním číslem 1697 a zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značku L51488. AGENAS TEAM autoklub v AČR jako pobočný spolek AČR je organizační jednotkou AČR. Právní osobnost pobočného spolku AČR je odvozena od právní osobnosti AČR. Pobočný společk AČR je povinnen řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.

AGENAS TEAM autoklub v AČR je právním nástupcem AGENAS TEAMu spolku příznivců Javorník a pokračovatelem jeho činnosti v organizování sportovních podniků v off road tech trialu a truck trialu. 

AGENAS TEAM autoklub v AČR - předmětem a cílem činnosti autoklubu je zejména:
- rozvoj motorismu jako celku, se zaměřením na off road tech trial a truck trial s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí,
pořádání sportovních podniků a dalších akcí,
- veřejně prospěšná činnost v příslušné oblasti motoristického a nemotorového sportu a dalších aktivit s tím souvisejících

historie autoklubu

V letech 2000 až 2002 se Tomáš Janků zúčastňoval závodů Javornický Off Road jako spolujezdec Lukáše Jandy. Touha mít svůj závodní vůz a závodů se zúčastňovat jako jezdec byla tak velká, že na jaře roku 2003 zakoupil svůj první závodní vůz ARO 240. Tento krok můžeme považovat za vznik závodního teamu Agenas.
Současně od roku 2000 působí Oldřich Janků v závodu Javornický Off Road jako hlavní sportovní komisař a jako spolupořadatel závodu Javornický Off Road založili společně s Ing. Pavlem Jandou a Milanem Jeřábkem Javornický spolek příznivců off road.

 
V letech 2002 a 2003 působil David Janků jako manažer Českého truck trialu. Od roku 2003 působili Oldřich Janků a Tomáš Janků jako sportovní komisaři v Mistrovství České republiky v truck trialu. Od roku 2004 působil Oldřich Janků jako hlavní sportovní komisař a sportovní manager v závodu Extrem Truck Trial v Mohelnici. Od roku 2004 se stal stavitelem trialových sekcí pro závody trucků v Mohelnici (Extrem Truck Trial, Truck Trial Word Cup a Velká cena Mohelnice truck trial).
V letech 2003 a 2004 se zúčastnil Tomáš Janků jako jezdec se spolujezdcem Janem Fibingerem pouze závodu Javornický Off Road – Zálesí. Pro sezónu 2004 byl vyměněn v aru benzínový motor o obsahu 2500 ccm za dieselový motor Nissan Patrol o obsahu 2800 ccm.
Významný zlom nastal v roce 2005, kdy došlo k dohodě s hlavním sponzorem AGRO A.R.W. s.r.o. Stará Červená Voda. Závodní vůz dostal nový kabát. V této sezoně Tomáš Janků s Janem Fibingerem absolvoval kromě Javornického Off Roadu na Zálesí také významný závod Extrem Truck Trial v Mohelnici.
Pro sezonu 2006 připravil Agenas team dva nové vozy. Nissan Patrol GR s posádkou Tomáš Janků a Jan Fibinger a Jeep Cherokee s posádkou David Janků a Jan Matoušek.
 
 
 

Do sezony 2007 prošel závodní Patrol renovací, kdy byl kompletně repasován podvozek vozu, vybaven přední a zadní vzduchovou uzávěrkou, upraven byl výkon motoru a nezbytné nové obutí. Taktéž Jeep Cherokee prošel rozsáhlými úpravami, dostal nový kabát, byly upraveny nápravy, nové obutí. V dubnu 2007 byl zakoupen další závodní vůz a to TATRA 813 8x8 kolos. Ve velmi krátkém čase proběhly nejnutnější úpravy a nástřik do barev Agenas teamu. Nová posádka Petr Honig a Jaroslav Heckel se s ním poprvé představila na Extrem Truck Trialu v Mohelnici.
V roce 2007 zorganizoval Agenas team společné s internetovým forem 4x4názory.cz a AMK Mohelnice setkání příznivců off roadů v Mohelnici. Toto setkání položilo základ seriálu závodů v off road tech trialu. Důvodem pro uspořádání setkání byl ohlas na květnový závod EXTREM TRUCK TRIAL v Mohelnici. Více o setkání se dozvíte zde.

V Javornickém spolku příznivců se postupem času a vývojem závodu Javornický off road trial začaly vytvářet dvě názorové větve. Ta první, dá se říct zakládající, se začala orientovat na expedice. Druhá, zastoupená členy Agenas teamu, se orientovala pouze na organizaci závodů v trialu. Toto vedlo v roce 2008 k tomu, že vlastní závod Javornický off road trial byl rozdělen na dvě skupiny podle názorových větví spolku. Jedna skupina závodila pouze v off road tech trialu, druhá soutěžila v různých soutěžích souvisejících s expedičním ježděním a zábavných soutěžích.
V tomto roce uspořádal Agenas team společně s diskusním internetovým fórem 4x4nazory.cz první ročník seriálu v off road tech trialu SHOCK CUP. Seriálu se zúčastnily dvě posádky Agenas teamu. Ve třídě O2 Tomáš Janků a Martin Mika s vozem Nissan Patrol GR (299). Ve třídě O3 David Janků a Jan Matoušek s vozem Jeep Cherokee (399).

 

Od roku 2009 se Agenas team stal jediným pořadatelem závodu Javornický off road tech trial. Současně v tomto roce založil Agenas team společně s AMK Mohelnice novou tradici. Od tohoto roku společně pořádají v pořadí druhý závod seriálu Mistrovství České republiky v truck trialu pod názvem VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL.
V roce 2010 založili členové teamu občanské sdružení a zaregistrovali jako autoklub v rámci Autoklubu České republiky pod názvem AGENAS TEAM autoklub v AČR. Agenas team tak získal svoji právní subjektivitu. Předsedou autoklubu byl zvolen Oldřich Janků. Hlavním posláním autoklubu byly stanoveny dva směry: organizování závodů v off road tech trialu a truck trialu a závodní činnost v off road tech trialu a truck trialu.

 

 

Od 6.2.2008, kdy byly spuštěny tyto stránky autoklubu naleznete veškeré dění autoklubu v kapitole "aktuality"

Logo AGENAS TEAMu autoklubu v AČR

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin